Sociale zaken

Telefoonnummers
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Sociale Zaken twee telefoonnumers:

  • 0800 - 66 7667 6 (Gratis!) voor al uw vragen over onder andere de (bijzondere) bijstand, de regeling meedoen en voor informatie over schuldsanering;
  • 0180 - 66 78 00 voor zakelijke contacten.


Spreekuren
Met ingang van 1 januari 2010 gaan de spreekuren Sociale Zaken (met uitzondering van de gemeente Schoonhoven) op afspraak. De gesprekken duren maximaal 10 minuten. Op deze wijze wordt de wachttijd beperkt. Het inloopspreekuur vervalt. De afdeling sociale zaken is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op het bovenstaande gratis telefoonnummer. Hier kunt u ook een afspraak maken. Het afdelingshoofd is de heer J. Verwoerd. Zijn e-mail is: jverwoerd@k5-gemeenten.nl.

Bij Sociale Zaken kunt u onder meer terecht voor het aanvragen van:

  • een uitkering voor bijzondere noodzakelijke bestaanskosten bij onvoldoende eigen inkomsten;
  • een tegemoetkoming op grond van de categoriaal bijzondere bijstand;
  • informatie over studiefinanciering, maatschappelijke dienstverlening enz.

Voor het aanvragen van een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de IOAW en IOAZ moet u zich altijd eerst melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), gevestigd op Klein Amerika 20 te Gouda, telefoon (0182) 56 93 00.

K5-website
Op de website van de K5 vindt u meer informatie over Sociale Zaken.