Meldpunt Zorg en Overlast

Bent u ernstig bezorgd over uw buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw omgeving? Of zorgt iemand voor veel overlast? Vermoedt u dat er nog geen of onvoldoende hulp wordt geboden. Betreft het hier mensen waarvan u vindt dat zij zorg nodig hebben, maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen. Meld dat bij het Meldpunt Zorg en Overlast.

Bijvoorbeeld
U vermoedt dat iemand vereenzaamt, omdat hij of zij bijna niet meer buiten komt en/of de deur niet open doet voor bezoek. Of u denkt dat iemand psychische problemen heeft, omdat zij regelmatig 's nachts gillend op het balkon staat. Het Meldpunt Zorg en Overlast biedt de hulp en advies die nodig is om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Afhankelijk van de plaats waar de overlast plaatsvindt valt uw melding onder de regio Midden-Holland (hoofdvestiging Gouda) of Zuid-Holland Noord (hoofdvestiging Leiden). Kijk op de website van de GGD Hollands Midden welke gemeenten onderdeel zijn van deze regio's.

Melding doen
U kunt een melding doen, telefonisch op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur:

  • Meldpunt Zorg en Overlast: 088-3083535

of via het meldingsformulier op de website van de GGD Hollands Midden.

Ook u kunt melden
Iedere burger kan een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Omdat het meldpunt om aanvullende informatie vraagt en u wilt laten weten wat er met uw melding gebeurt, kunt u niet anoniem melden.