Gladheidbestrijding

Zout strooienDe gemeente Nederlek is, tezamen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard én de Provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor het bestrijden van gladheid tijdens de winterperiode binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Nederlek is voornamelijk verantwoordelijk voor het bestrooien van wegen binnen de bebouwde kom. Het hoogheemraadschap bestrijdt de gladheid op de wegen buiten de bebouwde kom waarvoor het onderhoudsplichtig is. Daarnaast bestrooit het hoogheemraadschap ook een aantal wegen waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid draagt. De Provincie Zuid-Holland tenslotte, bestrooit de provinciale wegen binnen de gemeentegrenzen.


Prioritering
De gemeente, alsmede de twee andere verantwoordelijke instanties, streven ernaar bij intredende gladheid zo voortvarend mogelijk te werk te gaan. Vermeld dient te worden dat het niet mogelijk is alle wegen tegelijk te bestrijden tegen gladheid. Er is dan ook een prioritering aangebracht in de te bestrooien wegen. Deze prioritering ziet er globaal als volgt uit:

  1. Primaire wegen: preventief te bestrooien
  2. Secundaire wegen: bij gladheid te bestrooien
  3. Woonstraten en –erven, winkelcentra, markten en bushaltes: bij gladheid te bestrooien


Recreatiegebieden
Binnen de gemeente Nederlek bevindt zich een aantal recreatiegebieden. De fiets- en voetpaden binnen deze gebieden worden in zeer beperkte mate bestreden. Wij adviseren u dan ook deze fiets- en voetpaden bij optredende gladheid te mijden; u kunt in dergelijke situaties gebruik maken van de bestrooide fietspaden langs de provinciale wegen of van de dijk of de Tiendwegen.

Zoutverstrekking
De gemeente verstrekt geen zout aan burgers en bedrijven. Voor de aanschaf van zout kunt u terecht bij één van de diverse winkeliers en bedrijven die zout verkopen.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Gemeentewerken, te bereiken onder telefoonnummer 0180-667714.