Ronde Tafel Gesprekken (RTG)

Het doel van het rondetafelgesprek (RTG) is het verzamelen van informatie voor raadsleden en het bieden van ruimte aan college, inwoners, organisaties om hun meningen en ideeën te geven. Er is geen ruimte voor politiek debat, wel voor een open en informatief gesprek. Het gaat om beeldvorming van raadsleden zodat in de raadsvergadering een goed debat kan plaatshebben. 

Rollen
Lees hier meer informatie over de verschillende rollen tijdens een RTG.